c S
Izbor dana

Odlučne činjenice za postojanje djela

22.07.2015 07:30 U činjeničnom opisu prekršaja nije dostatno samo navesti za koliko je prekoračena najveća dopuštena masa vozila već mora biti vidljivo o kakvom se točno teretnom vozilu radi, koliko ima osovina i je li pogonska osovina opremljena dvostrukim gumama i ogibljenjem koje se priznaje kao ekvivalentno unutar EU, kolika je bila vaganjem utvrđena ukupna masa vozila te koja je za predmetno vozilo najveća dopuštena masa upisana u prometnu dozvolu.