c S
Izbor dana

Parnični troškovi

23.07.2015 07:30 Postupak u kojem se odlučuje o izmjeni odluke kojom je odlučeno s kojim će od roditelja nastaviti živjeti njihova maloljetna djeca, predstavlja statusni postupak, pa se prilikom odlučivanja o troškovima postupka ima primijeniti odredba čl. 272. Obiteljskog zakona.