c S
Izbor dana

Promjena katastarskog upisa

29.07.2015 07:30 Promjena u katastarskom operatu kojom se utječe na prava ostalih suvlasnika na nekretnini, ne može se provesti bez sudjelovanja tih suvlasnika.