c S
Izbor dana

Naknada štete pretrpljene na radu

31.07.2015 07:30 Radnik je ovlašten neposredno od osiguratelja kod kojeg se poslodavac osigurao od odgovornosti prema vlastitim radnicima, potraživati naknadu štete koju je pretrpio u događaju za koji odgovara osiguranik odnosno poslodavac.