c S
Izbor dana

Isplata troškova postupka

13.08.2015 07:30 Pravo na troškove postupka je okrivljenikovo pravo, a budući da je troškove zastupanja, sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova dužan platiti naručitelj usluge (stranka), to se dosuđeni troškovi postupka mogu isplatiti samo stranci.