c S
Izbor dana

Kupnja i i prodaja virtualne valute "bitcoin"

21.08.2015 07:30 Jesu li transakcije, uključujući posredovanje, u vezi s virtualnim valutama kao što je "bitcoin" oslobođene plaćanja PDV-a?  Mišljenja smo da se za potrebe oporezivanja PDV-om "bitcoin" može smatrati prenosivim instrumentom u smislu članka 40. stavka 1. točke d) Zakon-a o PDV-u te da se oslobođenje od plaćanja PDV-a iz toga članka može primijeniti na transakcije, uključujući posredovanje u vezi s virtualnim valutama kao što je "bitcoin".