c S
Izbor dana

Aktivna legitimacija

26.08.2015 07:30 Ovrhovoditelj je suvlasnike stambene zgrade u prijedlogu za ovrhu dužan navesti poimenično.