c S
Izbor dana

Nepravovremena tužba radnika

03.09.2015 07:30 Rok za tužbu radniku koji traži sudsku zaštitu svog prava od poslodavca počinje teći prvi sljedeći dan od dana dostave odgovora poslodavca o zahtjevu za zaštitu prava.