c S
Izbor dana

Objava popisa poslodavaca koji ne isplaćuju plaće

04.09.2015 07:30 Budući da se prema članku 58. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak povodom objave ovih podataka u Poreznoj upravi ne izdaje potvrda, već je svrha objave podataka poticanje poslodavaca na pravovremeno ispunjavanje njihovih dospjelih obveza prema radnicima i osiguranja povjerenja građana u djelovanje pravne države, te uzevši u obzir da je objavljeno da se podaci iz popisa ne mogu koristiti za druge svrhe, popis poslodavaca koji ne isplaćuju plaće ne može se smatrati službenom evidencijom u smislu članka 159. Zakona o općem upravnom postupku.