c S
Izbor dana

Mjesna nadležnost javnog bilježnika

07.09.2015 07:30 Ako prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave bude podnesen mjesno nenadležnom javnom bilježniku, prvostupanjski sud će takav prijedlog za ovrhu odbaciti.