c S
Izbor dana

Primjena blažeg zakona

10.09.2015 07:30 Dana 1. siječnja 2014.g., dakle nakon počinjenja prekršaja i donošenja pobijene presude, stupio je na snagu Zakon o gradnji (NN 53/13), koji za prekršaj građenja bez glavnog projekta iz članka 162. stavka 2. podstavka 8. i stavka 5. Zakona o gradnji, zbog kojeg je okrivljenik proglašen krivima i kažnjen, propisuje blažu kaznu nego što je propisivao dotadašnji Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12), pa je stoga, u smislu članka 3. stavka 2. Prekršajnog zakona, primijenjen novi Zakon o gradnji, kao propis blaži za počinitelja.