c S
Izbor dana

Postupak predstečajne nagodbe

16.09.2015 07:30 Postupak predstečajne nagodbe ne isključuje pravo tužitelja da svoj imovinskopravni zahtjev ostvaruje u sudskom postupku ako nije prijavio svoj tražbinu niti je ona utvrđena u postupku predstečajne nagodbe.