c S
Izbor dana

Obnova kuće

17.09.2015 07:30 Okolnost da je stan sa stanarskim pravom otkupio sin podnositeljice zahtjeva za obnovu, nije nova činjenica niti dokaz za koji se ranije nije znalo i koji bi bili razlog za obnovu postupka.