c S
Izbor dana

Povrat uvoznog duga

21.09.2015 07:30 Povrat novca za dobrovoljno plaćen uvozni carinski dug od strane davatelja garancije, a nakon proteka važenja garancije, ne može se tražiti u upravnom postupku jer je tim plaćanjem nastao odnos građanskog prava između dobrovoljnog platitelja i carinskog dužnika.