c S
Izbor dana

Presuda zbog ogluhe

23.09.2015 07:30 Da bi sud mogao donijeti presudu zbog ogluhe u sporovima radi uzdržavanja djeteta, dužan je tuženiku uredno dostaviti tužbu uz poziv za davanje odgovora na tužbu koji mora sadržavati upozorenje na posljedice nedavanja odgovora na tužbu, a presuda mora biti u skladu s dobrobiti djeteta.