c S
Izbor dana

Poseban postupak

24.09.2015 07:30 U slučaju kada se u posebnom postupku odlučuje i o imovini koja je dio imovine o kojoj se odlučuje u ovom postupku, osnovano je predmet vraćen na ponovni postupak, jer o ishodu tog posebnog postupka ovisi rješavanje u ovom postupku.