c S
Izbor dana

Oporezivanje mirovina iz inozemstva (SAD)

25.09.2015 07:30 Kako sa SAD-om Republika Hrvatska nije sklopila ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kod oporezivanja primitaka rezidenata Republike Hrvatske ostvarenih u/iz SAD-a primjenjuju se isključivo pozitivni pravni propisi Republike Hrvatske, koji između ostaloga propisuju mogućnost uračunavanja poreza plaćenog u inozemstvu u tuzemni porez na dohodak kod utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.