c S
Izbor dana

Namjera kao oblik krivnje

28.09.2015 07:30 Obrazloženje prvostupanjskog suda svodi se na obrazlaganje nehajnog postupanja okrivljenice, dok se kod počinjenja prekršaja iz čl. 229. stavka 2. i 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, mora raditi o namjeri kao obliku krivnje.