c S
Izbor dana

Autorsko pravo - radnja počinjenja djela

01.10.2015 07:30 Neprijeporno je u konkretnom slučaju da predmetni prostor posluje u sklopu trgovačkog centra te da su njemu od strane K. d.o.o. razvedeni zvučnici po cijelom trgovačkom centru, pa je stoga radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja bilo potrebno utvrditi da je prvookrivljena pravna osoba uopće imala mogućnost pristupa uređajima putem kojih su se javnosti priopćavala autorska glazbena djela.