c S
Izbor dana

Isporuka zemljišta

02.10.2015 07:30 Pravna osoba koja je u registru obveznika PDV-a na isporuku zemljišta za koje nije izdana građevinska dozvola, lokacijska dozvola i sl., neće obračunati PDV već je takvo stjecanje oporezivo porezom na promet nekretnina od 5% sukladno Zakonu o porezu na promet nekretnina.