c S
Izbor dana

Rješenje o namirenju

09.10.2015 07:30 Prvenstveni red namirenja imaju samo troškovi ovršnog postupka koji se odnose na sudske pristojbe i plaćene predujmove za provedbu ovršnih radnji.