c S
Izbor dana

Obveznik poreza na dodanu vrijednost

23.10.2015 07:30 Isporuke koje tijelo državne uprave obavlja, a koje ne spadaju u ovlasti, odnosno djelokrug rada tijela državne uprave prema posebnim propisima, kao što je, primjerice, djelatnost iskorištavanja materijalne i nematerijalne imovine, načelno se smatraju gospodarskom djelatnošću koja podliježe oporezivanju PDV-om.