c S
Izbor dana

Stjecanje prava vlasništva dosjelošću

02.11.2015 07:30 Ako su tužiteljice vlasnice točno određenog dijela nekretnine tada one ne mogu biti suvlasnice idealnog dijela cijelih nekretnina.