c S
Izbor dana

Javna nabava

11.11.2015 07:30 Kada je zakonom propisana obveza dostave popisa ugovora na temelju kojih je ponuditelj izvršio isporuke dobara i usluga, kao dokaza da ispunjava uvjete, smatra se da ponuditelj nije ispunio uvjete ako taj dokaz nije dostavio.