c S
Izbor dana

Uručenje obavijesti

12.11.2015 07:30 Budući da iz priložene obavijesti nije razvidno da je tužitelj pokušao uručiti pisane obavijesti počiniteljima odnosno predstavniku pravne osobe i odgovornoj osobi u pravnoj osobi, te da su počinitelji odbili potpisati pisane obavijesti, niti je tako zabilježeno na priloženoj pisanoj obavijesti, neosnovan je navod žalitelja da je odgovorna osoba u pravnoj osobi odbila potpisati obavijest.