c S
Izbor dana

Pravo na obnovu

01.12.2015 07:30 Zakonom o obnovi propisano je pravo na obnovu u ratu oštećenog objekta, pod zakonom propisanim uvjetima, ali ne i pravo na naknadu štete u novcu.