c S
Izbor dana

Nagrada privremenom zastupniku

02.12.2015 07:30 Kada privremenog zastupnika postavi nadležan sud za potrebe postupka i zaštite stranke, tada privremenom zastupniku pripada nagrada iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.