c S
Izbor dana

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

11.12.2015 07:30 Ispunjene su materijalnopravne pretpostavke za pobijanje dužnikovih pravnih radnji ako je tražbina tužiteljice utvrđena ovršnom ispravom nadležne porezne uprave, a tuženik nakon učinjenog darovanja nema dovoljno sredstava i imovine da podmiri tražbinu tužiteljice.