c S
Izbor dana

Izdavanje potvrde radi sudjelovanja na natječaju

18.12.2015 07:30 Obzirom da postoje različite situacije u slučaju odbitka pretporeza kada je jedinica lokalne i područne (regionalne) upisana u registar obveznika PDV-a, ali ne s osnove obavljanja isporuka u okviru svoje ovlasti smatramo da se dokazivanje prava na odbitak pretporeza ne ostvaruje potvrdom Poreze uprave, već izjavom koju ovjerava korisnik sredstava jer jedino on zna za što će mu točno služiti pojedine nabave dobara i usluga.