c S
Izbor dana

Rok

22.12.2015 07:30 Ako zadnji dan roka za podnošenje tužbe sudu ističe u petak koji je radni dan, ne može se zadnji dan tog roka prebaciti na subotu, pa se tužba podnesena u subotu smatra nepravovremenom.