c S
Izbor dana

Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

24.12.2015 07:30 Oporezivim primicima ne smatraju se troškovi stručnog ispita koje uplaćuje poslodavac, odnosno isplatitelj za osobe koje se nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa kod tog poslodavca, odnosno isplatitelja. Izmjene i dopune stupile su na snagu 24.12.2015. Saznajte više na sljedećem linku.