c S
Izbor dana

Povreda prava osobnosti

05.01.2016 07:30 Ako je tužitelj radi utvrđenja da je objavljena informacija uzrokovala povredu prava osobnosti na ugled, čast i dostojanstvo predložio izvođenje dokaza njegovim saslušanjem, a na ročište na kojem je bilo određeno izvođenje dokaza njegovog saslušanja nije pristupio iako mu je poziv uredno dostavljen, niti je svoj izostanak opravdao, sud će odbiti tužbeni zahtjev tužitelja primjenom pravila o teretu dokazivanja.