c S
Izbor dana

Naknada štete

13.01.2016 07:30 Rješenje kojim je odlučeno u upravnom postupku o invalidnosti neke osobe zbog gubitka sposobnosti za rad, nije negativna procesna pretpostavka za pokretanje postupka radi naknade štete.