c S
Izbor dana

Prisilna naplata poreza

14.01.2016 07:30 U postupku ovrhe dužnog poreza nisu pravno relevantni prigovori koji se odnose na osnovanost određenog poreza.