c S
Izbor dana

Utvrđivanje dohotka

19.01.2016 07:30 Primitak (plaća) koji se isplaćuje temeljem sudske odluke ulazi u poreznu osnovicu one godine u kojoj je isplata trebala biti obavljena.