c S
Izbor dana

Smanjenje imovine obrta

26.01.2016 07:30 Kada je porezni obveznik prepustio polovicu objekta u vlasništvo supruge bez naknade, a objekt je izgrađen sredstvima obrta u vlasništvu obveznika, time je došlo do smanjenja imovine obrta bez naknade, što je osnov za plaćanje poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit.