c S
Izbor dana

Ulaganje u tuđu nekretninu

29.01.2016 07:30 Ukoliko je porezni obveznik koristio pravo na odbitak pretporeza po osnovi ulaganja u tuđu imovinu sukladno odredbama Zakona, vlasniku imovine prilikom predaje zaračunava isporuku u visini ukupno izvršenih ulaganja s obračunanim PDV-om.