c S
Izbor dana

Odgovornost za naknadu štete

11.02.2016 07:30 Osiguravajuće društvo dužno je naknaditi Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje štetu u dijelu u kojem je povreda zadobivena u prometnoj nesreći utjecala na nastanak invalidnosti osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a za koju štetu je odgovoran osiguranik tog osiguravajućeg društva.