c S
Izbor dana

Uzdržavanje punoljetne djece

16.02.2016 07:30 Obveza uzdržavanja djeteta nakon punoljetnosti postoji samo ako se ono redovito školuje što podrazumijeva uredno ispunjavanje školskih obveza, pa stoga i obveza uzdržavanja u razdoblju od godinu dana nakon završenog školovanja (ako se ne može zaposliti) pretpostavlja uspješan završetak srednje škole, sveučilišnog ili stručnog studija, iz čega slijedi da navedena obveza roditelja ne postoji ako je školovanje završeno odustajanjem - ispisivanjem sa studija.