c S
Izbor dana

Privremeno ustupanje radnika

17.02.2016 07:30 U skladu sa člankom 10. stavkom 3. Zakona o radu (NN br. 93/14), kada poslodavac nema potrebe za radom određenih radnika, može svoga radnika privremeno ustupiti u s njim povezano društvo u smislu posebnog propisa o trgovačkim društvima, u trajanju od neprekidno najduže šest mjeseci, na temelju sporazuma sklopljenog između povezanih poslodavaca i pisane suglasnosti radnika.