c S
Izbor dana

Imovinska šteta

01.03.2016 07:30 Zakonska zatezna kamata na iznos naknade štete s osnove tuđe pomoći i njege počinje teći od dana trenutka nastanka štete bez obzira je li ona plaćena ili pružena besplatno.