c S
Izbor dana

Bespravna gradnja

07.03.2016 07:30 Investitoru se može narediti uklanjanje bespravnog komunalnog objekta bez obzira što ga je izgradila jedinica lokalne samouprave bez odgovarajuće isprave.