c S
Izbor dana

Spajanje postupaka

15.03.2016 07:30 Ne mogu se spojiti postupci po žalbi na lokacijsku dozvolu i na rješenje doneseno po prijedlogu za obnovu postupka izdavanja lokacijske dozvole.