c S
Izbor dana

Pravo regresa od štetnika

05.04.2016 07:30 Regresni zahtjev Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje protiv osiguravajućeg društva štetnika radi isplate razmjernog dijela invalidske mirovine koju isplaćuje svojem osiguraniku predstavlja novčanu štetu koja nema karakter rente iz kojeg razloga se ona kod obračuna limita pokrića uzima u nominalnom iznosu.