c S
Izbor dana

Naknada za zaštitu voda

13.04.2016 07:30 Iznos naknade za zaštitu voda može se povećati kada se analizom utvrdi viši stupanj onečišćenja iskorištenih voda.