c S
Izbor dana

Trajanje dnevnog odmora

15.04.2016 07:30 Svaki radnik ostvaruje pravo na dnevni odmor između dva radna dana na način da tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno.