c S
Izbor dana

Odgovornost lovačkog društva

21.04.2016 07:30 Imatelj prava lova odgovara za štetu koja je nastala na dijelu lovišta koje mu je dano na korištenje i kojim gospodari uslijed naleta srne na vozilo tužitelja ako od nadležne županijske uprave za ceste nije zatražio postavljanje prometnog znaka koji upozorava sudionike u prometu na opasnost od divljači na cesti.