c S
Izbor dana

Kontrola financijskog poslovanja

26.04.2016 07:30 Usporedbom ugovora o uslugama projektiranja i ispostavljenih računa, porezno tijelo je osnovano utvrdilo da su računi ispostavljeni samo za dio vrijednosti obavljenih usluga, a slijedom toga je pravilno utvrdilo razliku neiskazanog prometa i poreznu osnovicu.