c S
Izbor dana

Vodno dobro

10.05.2016 07:30 Nekretnina koja je u naravi područje bujice, a upisana je kao vododerina i nalazi se u pravnom režimu javnog vodnog dobra, u vlasništvu je Republike Hrvatske, bez obzira što je sklopljena izvansudska nagodba kojom bi vlasništvo pripalo drugoj pravnoj osobi.