c S
Izbor dana

Smetanje posjeda

11.05.2016 07:30 Ako su tuženici sasjekli stabla koja su se nalazila na predmetnoj nekretnini, a koje radnje prelaze opseg korištenja sporne nekretnine kao poslužnog dobra od strane tuženika, tužiteljica je u pravu kada zahtjeva zaštitu svog posjeda te nekretnine.